SELECT LANGUAGE

Mani Kanda SthuthiBhootha nadha,, Dayambhudhe,
Bhuvanadhi Nayaka, Pahi maam,
Bhoothalakhila pala, nirmama,
Sarma dayaka, Pahi maam., 1
Bhoothi poorna, surendra vanditha,
Sadhu rakshaka, pahi maam,
Bhoothi bhooshana, bhoori bhavuka,
Bhootha sevitha pahi maam., 2

Aadhi nayaka, veda varnitha, nithya,
Nishkala, nirmala, Pahi maam,
Modha dayaka, dheena vathsala,
Deva vandhitha paduka, Pahi maam., 3

Nadha ranjitha, pada sevaka,
Bhaktha pala, krupaalaya, pahi maam,
Kheda bhanjana, manju roopa,
Miranjana prabha, pahi maam., 4

Bhaktha manasa raja hamsa, samastha
Bhaktha vasamkara, pahi maam,
Nithyamuktha, nithantha bandhura,
Bandha mochana, nisthoola, pahi maam., 5

Sathya dharma hithangarachyutha,
Sankara,pahi maam,
Nishthoola prabha, veera thunga-,
Thuranga vahana, pahi maam., 6

Mara maraka veera nandana,
Deva raja supoojitha, pahi maam,
Saramanasa sarasasana nandaneeya,
Suravana, pahi maam., 7

Ghora satrava sangha dandana vethra
Hastha, Bhayapaha,pahi maam,
Dheerasan mani kanda, paditha
Mandalarchitha, Pahi maam., 8

Pahi mam bhava bhanjana Priya,
Manju bhashana pahi maam,
Pahi maam mahishee madhapaha,
Narthana Priya Pahi maam., 9

Pahi mam paramathmaka bodhaka,
Dharma saasana, pahi maam
Pahi maam nikhilamayardhana,
Bhootha nayaka, Pahi maam., 100 comments:

۩ Ayyappa DevoteeZ ۩

News Updates

Daily Horoscope