SELECT LANGUAGE

Ashraya Dwadasam


Parama pavanam, viswa vishrutham,
Vara gana pradham, bhaktha palakam
Giri guha priyam, nithya nirmalam,
Pura harathmajam devamasraye..1

Aruna basuram, mohanambaram,
Duritha nasanam, Kama dhayakam,
Suguna pooritham, Shakthi sevitham,
Pura harathmajam devamasraye.., 2

Natha jana priyam, dheena rakshakm,
Pathitha pavanam, Dharma tharakamm
Madana Sundraram, Keerthana priyam,
Pura harathmajam devamasraye.., 3

Kari varasanam, gowravapaham,
Arivimardhanam, sishta palakam,
Vijaya Bhasuram, papa nasanam,
Pura harathmajam devamasraye.., 4

Hari thanoobhavam, Grama palakam,
Hari hara priyam, Raja sevitham,
Arikulanthakam,Narthana priyam,
Pura harathmajam devamasraye.., 5

Giri thala sthitham. rathna kandharam,
Gireesa laalitham, Mangalananam,
Srithanya rakshakam, sathya palakam,
Pura harathmajam devamasraye.., 6

Mani gananjitham, Mohinee sutham,
Grini ganavrutham, Bhootha vanditham,
Bhuvana palakam, Bhootha nayakam,
Pura harathmajam devamasraye.., 7

Tharuna mohanam, kundalanjitham,
Vara gireeswaram, makuta manditham,
Kamala Bhooshanam, Bhasurananam,
Pura harathmajam devamasraye.., 8

Anala kanthijam, Veera narthatham,
Muni ganarchitham, Suprabhapathim,
Bhuvana Mohanam, puthra dhayagam,
Pura harathmajam devamasraye.., 9

Droohina vathsalam, vethra dharakam,
Kanaka bhooshitham, kanana priyam,
Bhuvana vanditham, Pandya sevakam,
Pura harathmajam devamasraye.., 10

Vimala Veekshanam, Vipra vandhitham,
Kusuma pooritham, vasavasritham,
Amaralokagam, sathyaka priyam,
Pura harathmajam devamasraye.., 11

Bhava vimochanam, Jnana dhayakam,
Bhava hithe ratham, Deva poojitham,
Muni nishevitham, santhi dhayakam,
Pura harathmajam devamasraye.., 12


0 comments:

۩ Ayyappa DevoteeZ ۩

News Updates

Daily Horoscope