SELECT LANGUAGE

Bootha Natha Sthuthi Vimsathi


Shivaputhram, maha thejam, shiva karya durandaram,
Shivapradham, Shivanandam, Bhoothanatham namamyaham., 1

Jagat priyam, jagat raksham, jagad Ananda dayakam,
Karunabdhim karma daksham, Bhoothanatham namamyaham., 2

Jayadhi Shakthi samsevyam, Kalyana phala dhayakam,
Kalyanam, komalangam, Bhoothanatham namamyaham., 3

Jithendriyam jitha krodham jara marana nasanam,
Jaminyadhi muni dhyeyyam, Bhoothanatham namyaham., 4

Ganadhyaksham Ganapathim Pankajasana poojitham,
Bhavanadhi sura sevyam, Bhoothanatham Namamyaham., 5

Parvathi nandanam Bhaktha vathsalam, Viswa nayakam,
Gunadhyaksham, Guna nidhim, Bhoothanatham namamyaham., 6

Surarchitham Surer vandhyam, sarva Jnana pradhayakam,
Suradhipam, viswa nadham, Bhoothanatham namamyaham., 7

Hariharathmajam devam saraschandra nibhananam,
Sanakhadhi muner vandhyam, Bhootanatham namamyaham., 8

Narayana sutham devam, gunaa guna niroopakam,
Janma heenam, jithamoham, Bhoothanatham namayaham., 9

Danushbanam daradhyaksham Chinmayam, Vishnu nandanam,
Janardana sutham devam, Bhoothanatham namamyaham., 10

Dharmagnam Dharma niratham Bhaktha papa vinasanam,
Yogeeswara,, Yoga nidhim, Bhoothanatham namamyaham., 11

Mahonnatham Mahakayam, dhanu Sasthra parayanam,
Mruthpoojyam Maha devam, Bhoothanatham namamyaham., 12

Neelambaram neelanibham mohanam moksha dayakam,
Rathna prabham Rema Puthram, Bhoothanatham namamyaham., 13

Ramantham, Renuka sevyam Remaya parithoshitham,
Vanavasam, vanadhyaksham, Bhoothanatham namamyaham., 14

Bhashakam, Bhashya sasthragnam, neethi palam, niradhipam,
Marthandam, Manju kesam, Sri Bhoothanatham namamyaham., 15

Kailasa vasa varadam, Saranagatha palakam,
Sundaram. Sumukham, vandhyam, Bhoothanatham namamyaham., 16

Adhithya roopam Aaphagnam, Sathya dharma parayanam,
Devadhi devam Daivagnam, Bhoothanatham namamyaham., 17

Yuvarajam Yogi varyam, Dhanavaanaam vinasanam,
Guha vasam, guruvaram, Bhoothanatham namamyaham., 18

Garudadhri vasam Gambheeram Vandaneeyam Vadhanyakam,
Bala nethra sutham devam, Bhoothanatham namamyaham., 19

Ganesa poojyam bhoodesam, Lakshmi vandhyam vara priyam,
Vithesa vipinaa vasam, Bhoothanatham namamyaham., 20


0 comments:

۩ Ayyappa DevoteeZ ۩

News Updates

Daily Horoscope